welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Wethouder Frans van Osch en zijn ambtenaren blijven alle afspraken schenden met zowel de bewoners van de Gomarushof en de Raad, door zeer eigengereid met allerlei eenzijdige voorstellen te komen. Zij nemen zowel de bewoners als de raad dus niet serieus. Dit is volstrekt onaanvaardbaar!

Vandaag wordt er in de raadscommissie Verkeer en beheer (portefeuille handhaving) gediscussieerd over de communicatie en het tijdspad om het geluidsscherm tussen de Vreelandseweg de Gomarushof terug te plaatsen.
Naar nu blijkt zijn de bewoners in het geheel niet betrokken bij het vaststellen van dit tijdspad en staan er allerlei onwaarheden in het door Van Osch en zijn ambtenaren opgeleverde document.

Van Osch heeft tijdens de Discussie van 15 februari j.l. een betoog gehouden van een half uur en zijn spijt getoond, maar nu een maand later gaan hij en zijn ambtenaren op zelfde oude voet verder. Schandelijk!
Leefbaar Hilversum zal er vanavond bij de wethouder zijn plannen in de ijskast te doen en eerst met de bewoners te overleggen en gezamenlijk met hen, zoals afgesproken in de Discussie, tot een voor ieder goed voorstel te komen.Leefbaar Hilversum raadt de wethouder verder aan om de huidige ambtenaren die op dit dossier zitten te vervangen door ambtenaren die er blanco in zitten.
De gemeente loopt hier al jaren te modderen met de rechten van de bewoners en met het over de balk gooien van gemeenschapsgeld.

Hopelijk krijgen de bewoners, door beter betrokken te worden bij het oplossen van dit probleem en meer inspraak te krijgen, weer een beetje vertrouwen in de politiek.

 
Gerrit van der Waals
Verkiezingsprogramma