welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

In de commissievergadering Ruimte is op 16 mei j.l. wederom gesproken over de antennelocaties te Hilversum, omdat er nog steeds plaatsen in Hilversum zijn waar er slecht bereik is van het mobiele netwerk.

 

Dit dossier loopt al sinds 2007 onder verantwoordelijkheid van diverse milieuwethouders (de huidige wethouder is mevr Looren-v.d.Boor).

Er moet nu wel eens een keer een besluit worden genomen in dit dossier, omdat mobiele telefonie steeds belangrijker wordt: niet alleen meer bellen, maar internettoegang via de smarttelefoons en tablets.

Ook initiatieven als Burgernet en Amber Alert zijn belangrijke mobiele hulpinstrumenten en worden steeds belangrijker in de huidige maatschappij. 

De probleemgebieden zijn voornamelijk het gebied aan weerszijden van de 's-Gravelandseweg en de Hilversumse Meent.

Voor antennemasten tot 5 meter is geen vergunning nodig, ook als deze staat op het dak van een huis. Voor antennes van 5 tot 27 meter is een meldingsplicht nodig. Het nadeel van deze masten is dat zij in de bovenstaande gebieden niet werken vanwege de hoge bomen. Deze gebieden hebben dan ook masten nodig van 40 meter.

 

Een ander probleem is de gezondheidszorg i.v.m. de straling van deze masten. Hierover zijn de geleerden het niet eens en iedereen lijkt wel een andere mening te hebben.

Leefbaar Hilversum heeft in ieder geval dit standpunt:Geen onnodige risico’s nemen! Liever wat meer uitgeven voor een ‘gezondere’ oplossing.

 

Toezeggingen van vorige wethouders om geen masten te plaatsen binnen 300 meter van een school zijn niet haalbaar, omdat er dan heel weinig masten geplaatst kunnen worden en zelfs dat er masten verwijderd moeten worden.

De mobiele aanbieders in dit land zijn verplicht om gezamenlijke masten te plaatsen(mast sharing). Dit zou de straling niet verhogen, omdat iedere aanbieder op een andere frequentie zendt.

 

Al met al een complex probleem. Nagenoeg iedere inwoner van Hilversum heeft een mobiel en heeft recht op een goed bereik. Maar hoe doe je dat zo veilig en liefst zo onopvallend mogelijk?

 

De meerderheid van de raadscommissie wil een minder rigide beleid van dit college. De welstandscommissie heeft een zeer belangrijke stem in dit geheel en het college heeft besloten dat, als de welstandcommissie een locatie niet geschikt vindt, het college dit 1 op 1 overneemt. LH vindt dit te ver gaan en is van mening dat het college haar eigen verantwoordelijkheid heeft en moet nemen.

 

Plaatsing van masten in monumenten moet kunnen, maar alleen onder strikte voorwaarden dat het niet zichtbaar is aan het monument dat er een zendmast in geplaatst is. Dit is technisch mogelijk, alleen is het duurder. De kosten hiervan zouden de providers voor hun rekening moeten nemen.


 Hier zou dus een antenne 'ingebouwd' kunnen worden ...Wordt vervolgd.

Gerrit van der waals
Verkiezingsprogramma