welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

De Raad van Hilversum buitenspel gezet door VVD wethouder Jooren, afgelopen dinsdag zou tijdens een commissie vergadering de Raad van Hilversum eindelijk zijn zegje kunnen doen over het college voorstel inzake het vliegveld Hilversum.

VVD wethouder besloot echter het voorstel op het laatste moment terug te nemen. Leefbaar Hilversum was en is nog steeds ontstemd om dit gedrag van de wethouder.
De hele regio heeft zijn zegje kunnen doen over het voorstel via allerlei communicatie kanalen. In eerste commissievergadering over voorstel waren er 12 insprekers(11 tegenstanders en 1 voorstander).

De commissie kwam niet aan het antwoord en zou 18 december aan het woord komen.

De Raadsleden werden bedolven door vele emails van tegenstanders van de uitbreidings plannen vliegveld en dat was/is prima. De projectontwikkelaar van Ter Sype stuurde ook een mail met zijn standpunt waarop B&W van Wijdemeren het ook nodig vond om de raadsleden van Hilversum te mailen waarom de uitbreiding noodzakelijk was. Wethouder stuurde ook maar weer een mail waarin naar voren kwam dat de tegenstanders het allemaal verkeerd zien en de feiten verdraaiden.

De fracties in de Raad van Hilversum zijn nog steeds niet aan het woord geweest en hebben hun standpunten niet kunnen verwoorden op de plaats waar dit thuis hoort namelijk eerst in de commissie en daarna in de Raads vergadering.

Het proces zoals nu gevolgd door wethouder Jooren en het college van Hilversum is schandelijk en zeker niet democratisch !!!!!!!

Standpunt van Leefbaar Hilversum is duidelijk en transparant namelijk GEEN UITBREIDING vliegveld en GEEN verharde banen.

Enkele argumenten hiervoor zijn.

Geen oplossing voor verhoogde verkeers afwikkeling

Niet vooraf overleg met diverse betrokken partijen geweest

Te weinig of geen inspraak bewoners


Geen fatsoen gehad om met buurgemeente De Bilt en provincie Utrecht te overleggen
Leefbaar Hilversum eist alsnog behandeling van dit onderwerp in de Commissie en de Raad en wel zo snel mogelijk, het voorstel kan en mag niet zo behandeld worden.

De Commissie en de Raad moet zich uit kunnen spreken over dit onderwerp.
Gerrit van der Waals
fractievoorzitter.
Verkiezingsprogramma