welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Gisteren werd in de commissie Verkeer en Vervoer in het Provinciehuis in Haarlem, gesproken over het HOV traject in het Gooi tussen huizen en Hilversum.

Hoewel gedeputeerde Elisabeth Post en haar projectleider angstvallig hadden geprobeerd zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan de behandeling te geven, waren er maar liefst 13 insprekers naar het statige gebouw aan de Heemsteedse Dreef afgereisd.
Behalve uit Huizen en Blaricum was er ook een forse Hilversumse delegatie die van zich deed spreken. Wat een hamerstukje leek te gaan worden, eindigde uiteindelijk in een schorsing van de vergadering, omdat het merendeel van de partijen toch wel verrast en geschrokken waren van wat al die insprekers te zeggen hadden.


De Hilversumse delegatie, bestaande uit de buurtverenigingen Vitus/Klein Rome, Oosterspoorplein en omgeving, SP, LH, CDA en HvH, hadden zich goed voorbereid om zo een consistente en duidelijke boodschap over te brengen.
Ook was er namens de Hilversumse bedrijven in de omgeving van de Oosterengweg een inspreker. Waar de ene meer inging op bij voorbeeld de financiën, ging de andere meer in op de leefbaarheid, weer een ander op de techniek en de volgende op de niet-noodzakelijkheid van een dergelijk project. 

Zo namen de inspreekbeurten een uur in beslag en kwamen alle facetten duidelijk aan de orde.


De belangrijkste argumenten tegen dit HOV op een rijtje:

 • Er is veel publieke onrust over en geen meerderheid voor dit HOV-traject. De gemeenteraad in Hilversum heeft voor gestemd, maar alleen om een ecoduct en een tunnel binnen te slepen die niets met de HOV te maken hebben. LH heeft dit politieke chantage van de gedeputeerde genoemd en politiek gewin voor wethouder Boog. Wisselgeld en niet zo’n klein beetje ook: driekwart van het totale HOV budget gaat hierin op. Een LH suggestie om een lokaal referendum te houden werd weggehoond door de coalitiepartijen;
 • De onderzoeken zijn eenzijdig uitgevoerd, zeer onvolledig, de aannames zijn niet onderbouwd en gedateerd;
 • De tijden zijn danig veranderd sinds 2008. Elke euro dient verantwoord te worden uitgegeven;
 • Er is geen noodzaak: bus 320 voldoet prima.

 


Verder heeft mevrouw Post meermalen gezegd dat, als er 1 of meerdere gemeenten tegen zouden stemmen, er gepraat en heroverwogen zou worden. Welnu, de gemeenteraad van Blaricum heeft tegen gestemd en belofte maakt dus schuld.

Geen van de insprekers is tegen een goed HOV, maar in deze tijd 90 miljoen (wordt conform een gemiddeld overheidsproject minimaal 30% duurder) besteden aan een prestigieus c.q. pretentieus traject:

 • Waarvan de kosten niet onderbouwd zijn;
 • Waarvan geen risico’s in kaart zijn gebracht;
 • Waarbij het leefbaarheidsleed met name in het centrum van Hilversum groot zal zijn als die busbaan wordt aangelegd;
 • Dat niet verrailbaar zal zijn;
 • Dat geen deel zal uitmaken in de toekomst van een railverbinding tussen Almere, huizen en Utrecht via de Stichtse Brug;
 • Dat geen mensen uit de auto zal krijgen omdat de A27 verbreed zal worden;
 • Dat geen tijdwinst zal opleveren voor de reiziger.

Dit is gewoon gekkenwerk en niet te verkopen aan de burger.Er is dus gerede twijfel gezaaid bij Provinciale Staten. Mevrouw Post keek niet erg blij en vertrok met stille trom nadat de voorzitter de vergadering had geschorst.
Mw Post in gelukkiger tijden ...


Behalve de actie “Schoon schip”die momenteel bij de Provincie gaande is, lijkt het besef dat de verdere geloofwaardigheid van de provinciale volksvertegenwoordiging verbeterd kan worden door nog eens goed na te denken of het in deze tijden van crisis verantwoord is om dergelijk projecten door te zetten en belastinggeld te verspillen.

Er zijn talloze doelen te noemen waaraan dit geld beter besteed kan worden.
Leefbaar Hilversum heeft vorig jaar al gezegd dat de tijd dit project zal inhalen. Ik hoop dat we gelijk krijgen.


Het is nog niet bekend wanneer de commissie Verkeer en Vervoer de geschorste vergadering zal voortzetten. In die tussentijd zullen de fracties zich gaan beraden. Dat hebben wij gisteren na afloop van menig PS commissielid gehoord. De schellen en doppen lijken van en uit respectievelijk de ogen en oren te zijn gevallen.

Leefbaar Hilversum zal zeer zeker aanwezig zijn en van zich doen spreken.

Wordt dus binnenkort vervolgd.


Peter van Westing
Verkiezingsprogramma