welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Van de week ontvingen alle Hilversumse fractievoorzitters een brief van Bart Hommersen, die zich enorm ergert aan de situatie rondom het station. Je kunt echt spreken van een ware noodkreet en deze luidt als volgt:

 

"Een al jaren gevoelde verzuchting, nooit eerder uitgesproken, omdat ik de stad alleen ken van periodiek bezoek.
Als kind al. Al vele, vele jaren lang dus.
Misschien dat de perioden van afwezigheid een mens bevattelijker maken...
Maar bij ieder bezoek is er weer de ontzetting.
Hoe is het mogelijk dat bestuurders zoiets lelijks kunnen laten ontstaan als het gebied rond Stationsplein, Spoorstraat en Wilhelminastraat?
Elk bezoek opnieuw valt me op dat het bijna niet lelijker en afstotelijker kan dan dit.
Het is een volstrekt anoniem gebied geworden, zonder menselijke maat.
Alsof deze omgeving ontworpen is door planners die nooit geleerd hebben dat een gebouw behalve een binnen- ook een buitenkant heeft.
Het is een van de meest pregnante voorbeelden van bouw die zich afsluit van zijn omgeving - van de mensen op straat.
Het zijn gebouwen die op geen enkele wijze een relatie aangaan met hun omgeving.
Het is een buurt die het gevoel uitdrukt van "ieder voor zich", waar je niet dood gevonden zou willen worden.
Het is van de drie lelijkste plekken in Nederland; misschien wel de allerlelijkste.
Hilversum - hoe heeft uw stad zoiets lelijks kunnen laten ontstaan?
Het is te verbijsterend voor woorden: een stad die niet in staat is geweest om zijn prachtige kastanjebomen te beschermen - en op die plek een soort anonieme leegte heeft laten ontstaan." De kolossen van Entrada


Leefbaar Hilversum kan zich de frustratie van de heer Hommersen heel goed voorstellen.
Hieronder is ons antwoord weergegeven:

"Dank voor uw ‘noodkreet.’ Het is goed om af en toe stil te staan en om te kijken voordat we weer vooruit hollen.

 

LH is van mening dat er de afgelopen decennia in met name het centrum van Hilversum veel onfraais gebouwd is en er veel groen verdwenen is.

Als we kijken naar de stationsomgeving aan de westzijde van het spoor, dan zien we daar het oude GAK kantoor dat, ondanks de ‘fantastische presentatie’ van wethouder Rensen vorig jaar, nog steeds leeg staat.

Wij hebben geopperd het te kopen van de (toenmalige) eigenaar en het af te breken.

 

LH heeft tegen de kolossen van Entrada aan de zuidkant gestemd en ook tegen de ‘pannenkoekentoren’ die voor de noordkant gepland staat.

Gelukkig is er dan nu een crisis waardoor de projectontwikkelaar voorlopig lijkt af te zien van bouw.

LH had veel liever een fraai stadpark gezien aan de westzijde. En groene long in het toch al zo kale centrum. Net als die mooie parken in bijvoorbeeld Frankrijk of Italië, met een kleine kiosk, een barretje, speeltuintje voor de kinderen, bankjes en bloemperkje voor de ouderen. Nee, we bouwen gewoon alles dicht. En dan gaan we ook nog een volledige overbodige HOV-lijn aanleggen in de krappe en overvolle Vitus buurt ….

 

Dan is er verder nog het gebrek aan afdoende handhaving, o.a. van al die duizenden fietsen. Had toch gewoon een grote ondergrondse fietsenstalling gebouwd toen het Oosterspoorplein open lagen de fietstunnel werd aangelegd.

Had in het oude Dudokgebouwtje, waar vroeger een klein politiebureau aanwezig was en dat zo mooi is opgeknapt, wederom een wijkpost van zowel de wijkagent als een boa gemaakt met letterlijk direct toezicht op het plein en de tunnel.

Wij denken dat het loont om een groot deel van het etmaal te handhaven rondom het station. Dat betaalt zich dubbel en dwars terug: minder rommel en overlast en een verhoogd veiligheidsgevoel voor de Hilversummers.

Vroeger liet de wijkagent een rondje in zijn buurt. Waarom zien we dat nu zo weinig. ‘Andere prioriteiten’ is dan het excuus. LH vindt dat de wijkagent minder op het kantoor aan de Groest moet zijn en meer in de buurt. Met al die multi media moet dat toch mogelijk zijn.

 

Dan de onzalige plannen van een grote Mediamarkt en nieuwe bioscopen op het Langgewenst. Veel te groot voor het centrum. Over al in de landen om ons heen worden megawinkels juist aan de randen van steden gepositioneerd. Logistiek is dat natuurlijk veel en veel beter. Hilversum is een schapendorp van origine met een jaren (19)30 infrastructuur in 2012. Eer komen nu nog veel meer verkeersbewegingen in het toch al krappe en drukke centrum. En ziet u al die mensen met hun computers en LED TV’s gebruik maken van het station ‘dat zo lekker dichtbij is?’

LH pleit voor een revival van de markt. Maak hier een regionale trekpleister van. Overdek deze, zodat marktkooplui prettiger kunnen venten en zodoende er ook meer bezoekers zullen komen in ons natte NL klimaat. Het deplorabele Langgewenst (What's in a name ...)


Hilversum is nu druk bezig met het opstellen van een structuurvisie 2030. LH was hierover aanvankelijk positief, maar het ‘dromen’ wordt maar niet omgezet in concreetheid, met veel suggesties van het raadsteam is niets gedaan en het lijkt vooral een feestje van de ambtenaren te worden.

Vorig jaar is er een stadsbouwmeester aangesteld. Ik hoor en zie hem weinig en houd mijn hart vast voor de toekomst …

 

Hilversum moet echt groener worden in het centrum, meer handhaven en daar geen megalomane bouwplannen uitvoeren. Daar komt het kort gezegd op neer.

Uiteraard zullen wij ons laten horen en ons positief-kritisch op blijven stellen: niet alleen afkraken, maar ook met tegenvoorstellen komen."

Daar heb ik verder niets meer aan toe te voegen.

Peter van Westing


Verkiezingsprogramma