welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Hilversum wil een lokaal integratiebeleid opstellen. Dat vinden wij als lokale partij nuttig en nodig. Integreren is tenslotte een zaak van alle burgers en een voorwaarde voor een leefbare samenleving. Alleen is Leefbaar Hilversum het niet eens met de manier waarop het college dit wil aanpakken.

 

Eerst moeten duidelijk zijn wat er moet gebeuren om allochtone jongeren betere stagemogelijkheden te geven. Ook moeten we onderzoeken hoe het aandeel van allochtone vrijwilligers in Hilversum kan worden vergroot. B&W hebben ervoor gekozen het integratiebeleid uit handen te geven aan een duur extern bureau. En dat terwijl het college erkent dat oplossingen die uit de lokale samenleving zelf komen vaak goed, creatief en goedkoop zijn.

 

Bekend Maakt Bemind 

Stadspicknick Bekend Maakt Bemind 2006

 

Lokale initiatieven meest succesvol

 

Als lokale partij vraagt LH zich af waarom er geen gebruik wordt gemaakt van de lokale kennis en deskundigheid op dit gebied. Want die is er natuurlijk wel degelijk! Bekende voorbeelden zijn de platforms ?Bekend maakt bemind? en ?Anders is gewoon?. Die zetten zich al jaren met veel succes in voor het lokale integratiebeleid.

Er zijn ook minder bekende Hilversummers - al dan niet betaald - betrokken bij integratie, zowel allochtoon als autochtoon. Zij weten als geen ander wat de knelpunten van het lokale integratiebeleid zijn. Het grootste probleem is het bereiken van de doelgroep. Juist de minst ge?ntegreerden zijn  het lastigst te bereiken. 

 

Kostbare theatervoorstellingen

 

Komt het externe bureau dan met een ? mogelijke ?  oplossing van dit probleem? Welnee, in overleg met dit bureau zullen tien theatervoorstellingen worden georganiseerd door een landelijke theaterorganisatie. De bedoeling van deze voorstellingen is om een aanzet te geven voor discussie en meningsvorming die in een slotbijeenkomst tot een re-integratieagenda moeten leiden. Hiermee is maar liefst ? 167.750,- gemoeid. Dat is veel geld voor tien theatervoorstellingen die discussie moeten oproepen, die je ook zelf zou kunnen uitlokken, zoals de integratiedebatten in de gemeente Rotterdam. 

 

Duur experiment of extra banen?

 

Wij hebben voorgesteld om dit bedrag te besteden aan bijvoorbeeld het cre?ren van extra banen voor allochtonen in Hilversum, maar het college is ervan overtuigd dat een innovatieve aanpak vereist is.

Leefbaar Hilversum vindt dat vernieuwend bezig zijn op zich geen doel is. Als het helpt tot een doorbraak te komen zou dat geweldig zijn. Maar daar geloven wij niet in; immers; wie gaan er uiteindelijk naar zo?n theatervoorstelling? Waarschijnlijk niet de moeilijk te bereiken doelgroep.

Het valt te prijzen in wethouder Ben Hammer dat hij zo enthousiast is over dit idee en we hopen van harte dat we hem na afloop van die tien voorstellingen gelijk kunnen geven.

Alleen vrezen we dat we in december a.s. ? 167.750,- armer zullen zijn, maar geen oplossing rijker?

Marianne Berenschot

 

Verkiezingsprogramma