welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Vlak na haar benoeming heeft het college de raad toegezegd haar alsook de burgers intensief te zullen betrekken bij de beoordeling van de bezuinigingsmaatregelen voor de komende jaren. Daardoor zou het maatschappelijke draagvlak worden vergroot.

 

In plaats van de beloofde informatie ontvingen de raadsleden 15 september een brief, waarin stond dat het college haar analyse nog niet af heeft en zich nog verdiept in de ‘maatschappelijke effecten’ van de op handen zijnde maatregelen. En dat terwijl LH twee weken daarvoor nog van de wethouder Financiën Van Osch te horen had gekregen ‘dat men op schema lag.‘

 

Het niet doorgaan van deze toegezegde extra Discussie, ontneemt de raad de mogelijkheid om over het gehele spectrum van 3,5 jaar bezuinigingsmaatregelen met het college van gedachten te wisselen. Ook het betrekken van de burgers komt hiermee ernstig in het gedrang: zij hebben in formele begrotingsdiscussies géén inspreekmogelijkheid.

 


 Waar is de Hilversumse democratie gebleven?


Reden voor LH om in het Besluit van afgelopen woensdag te interpelleren (met ondersteuning van alle oppositiepartijen) en een motie in stemming te brengen om toch het doorgaan van deze extra Discussie af te dwingen, met in achtneming van voldoende tijd voor de voorbereiding.

Na een fel betoog en daaropvolgend debat en intensief beraad van het college, bood wethouder Van Osch aan de extra Discussie alsnog plaats te laten vinden, maar pas 1 dag voor de Discussie over de begroting 2011. Een veel te kort tijdspad om de uitkomsten uit deze extra Discussie nog te betrekken in de begrotingsvoorstellen.


Ondanks deze minimale toezegging van het college, bracht LH de motie alsnog in stemming. Helaas stemden alle coalitiepartijen tegen. Een slechte dag voor de democratie in Hilversum om bij zulke fundamentele en drastische zaken zo om te gaan met raad en burgers.

 

Peter van Westing

 


Verkiezingsprogramma