welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

FUSIES  ZIJN  NU NOG ONREALISTISCH.

 

Op 29 mei j.l. was  het Rapport van Pieter Winsemius weer in de Commissie Economie en Bestuur aan de orde.

Er naderen decentralisaties van de uitvoering van drie sociale wetten vanuit het rijk naar de gemeentes. Het uitvoerende werk op gemeenteniveau zal sterk toenemen. En er moet ook stevig bezuinigd gaan worden omdat het rijk 30% minder geld aan de gemeentes doorgeeft. Een aantal kleinere gemeentes in de regio zal dat extra werk en die bezuinigingen niet alleen aankunnen. De noodzaak om samenwerkingen aan te gaan met de grotere gemeentes komt er snel aan. Die samenwerkingen zouden dan daarna kunnen worden voorgezet in fusies. Die grotere gemeentes zijn Hilversum, Huizen en Bussum. Winsemius geeft vooral aan dat Huizen het voortouw moet nemen en moet gaan proberen te fuseren met omliggende kleinere gemeentes. Huizen is een financieel sterke gemeente; Muiden is financieel zwak, Hilversum is financieel nog aan het opkrabbelen.

Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest van Winsemius met regionale bewoners, bedrijven en gemeentefunctionarissen. En er is een bijeenkomst geweest met de Provincie met deze functionarissen. Uit die bijeenkomsten is gebleken dat er zeker op de gewenste korte termijn geen fusies te verwachten zijn. De gemeentes verschillen veel te veel qua financiële kracht, qua orde van grootte, qua cultuur en qua politieke samenstelling. Toenemende samenwerkingen zitten er wel aan te komen maar echte fusies zitten er voorlopig niet in. Dat zien wij als realiteit.

De samenwerkingsverbanden die er zijn of komen zijn: de BEL-gemeenten, Weesp, Wijdemeren en Stichtse Vecht, met mogelijk Muiden. Het is mogelijk dat b.v. Bussum en Naarden ook verder gaan samenwerken. De regering wil binnenkort een advies van de Gooise regiogemeentes hebben wat er moet gebeuren met Muiden en Weesp en binnen het kader van verdere regionale verbanden.

Het College van B+W van Hilversum heeft een “position paper” gemaakt voor de gemeenteraad. B+W zijn van mening dat “de huidige omvang van Hilversum op zich groot genoeg is om de nieuwe ontwikkelingen op te kunnen vangen. Zelfstandig voortgaan in de huidige vorm is dan voor Hilversum mogelijk”.

Dat vindt Leefbaar Hilversum in principe ook.

Een gemeente met nu 85.000 inwoners, en in de komende jaren groeiend naar ca. 90.000 inwoners, zit al in de orde van grootte  van  ca. 100.000  die de regering als doel ziet. Samenwerkingen met de omliggende kleinere gemeentes die diensten willen inhuren van Hilversum zijn wat ons betreft zeer welkom. Als er onder die gemeentes zijn die t.z.t. zouden willen gaan fuseren dan zijn ze ook welkom. De kans daarop  achten wij nu echter heel klein. Hilversum wordt gezien als te dominant en te groot in de regio en wij hebben de financiën ook nog niet op orde. Geen gemeente heeft uitgesproken met Hilversum te willen fuseren.

Nu een actieve rol gaan vervullen in de samenwerkingsgesprekken in de regio die al aan de gang zijn zou daarom best averechts kunnen gaan werken. Hilversum past in deze fase zeker een deemoedige en bescheiden opstelling. Faciliteren is OK  maar de leiding nemen niet.

Verder staat er in het “paper” van B+W  dat “het veel effectiever en uiteindelijk veel goedkoper is om eerst te bepalen welke fusies er op termijn gaan plaatsvinden en dan de samenwerkingsrelaties te schoeien op de leest van die beoogde fusies”.

Daar is Leefbaar Hilversum het in principe ook mee eens.

Dat wil zeggen dat de raden van de kleinere gemeentes op korte termijn moeten gaan beslissen met wie zij t.z.t. zouden willen gaan fuseren. Dat binnenkort moeten ze dan ook nog gaan melden aan GS. Dat gaat dus ook qua timing niet lukken. En het onvrijwillig opleggen van fusies door de regering is ongewenst en voorlopig ook niet aan de orde.

De conclusie is dan voor Leefbaar Hilversum dat er de komende jaren geen fusies aan zitten te komen voor Hilversum gezien de huidige politieke realiteit. Hilversum blijft dus voorlopig voor de Hilversummers. Mogelijk zullen er wel kleinere gemeentes (de Vechtgemeentes en de BEL-gemeenten?) bij Hilversum aankloppen voor samenwerking in het verband van de a.s. decentralisaties. Daar ligt volgens ons een prachtkans voor Hilversum om te proberen een positie te verwerven als regionale dienstverlener.

 

Henk Blok.

Verkiezingsprogramma