welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 1 februari heeft de Gemeenteraad van Hilversum ingestemd met het opstarten van de realisatie van het Zorgpark Monnikenberg.

De ontwikkeling wordt gerealiseerd door de vier grondeigenaren w.o. het ziekenhuis, Heideheuvel en het GNR.
In dat Zorgpark komt o.a. het nieuwe ziekenhuis. Daarmee wordt ons ziekenhuis met alle voorzieningen, waaronder de spoedeisende hulp, voor de Hilversummers en de regio behouden.

De coalitiepartijen waren zonder echt inhoudelijk commentaar alle drie akkoord.

De overige partijen hadden ieder op een deel van de plannen hun bedenkingen en stemden niet op alle beslispunten voor. 

Leefbaar Hilversum stemde tegen het voorstel om de dichtbij wonende bewoners van de Soestdijkerstraatweg 139 en 141 hun bezwaren tegen de plannen te laten vallen in ruil voor een voor hen zeer voordelige aanpassing van het bestemmingsplan.  

Leefbaar Hilversum vindt dit onjuist want deze planwijziging schept een precedent voor andere plannen in Hilversum.

In Jip en Janneke taal houdt dit dus in dat als je als bewoner je mond houdt tegen plannen van de overheid en daartegen geen bezwaar maakt, de locale overheid je beloont met medewerking aan jouw bouwplannen. Heel vreemd allemaal en niet correct.

Het College meet dus uit opportunistische overwegingen met twee maten!

 

Op alle overige punten heeft Leefbaar Hilversum volmondig ja gestemd. Wij zijn er trots op dat Hilversum een volwaardig zorgcentrum (met spoedeisende hulp) krijgt met een ziekenhuis dat volledig duurzaam zal worden gebouwd en ook het meest zuinige zorgcentrum zal zijn in Hilversum.

 

De ca. 600 woningen die op Monnikenberg komen zullen voornamelijk voor werknemers van het Zorgpark bestemd zijn, maar er zullen ook luxeappartementen komen voor mensen die zorg nodig hebben. De eventuele zorg is dan nabij.

 

De waardevolle natuur in het prachtige Monnikenberg blijft behouden: het Zorgpark zal slechts 25% van de ruimte in beslag nemen.

Om de bouw mogelijk te maken zullen er ongeveer 1500 bomen moeten worden gekapt, echter met een herplant plicht. De vier ontwikkelingspartners hebben ook een Groenfonds opgezet en hier kapitaal ingestort om de natuur voor lange tijd te waarborgen.

 

De gemeente Hilversum is geen ontwikkelingspartner, geen eigenaar van de grond en loopt volgens het College totaal geen financieel risico. Dat is in deze tijden van diepe bezuinigingen goed om te constateren. De tijd die ambtenaren kwijt zijn aan het behandelen van alle procedures zal worden gedekt door de partners.

De bouwleges zou volgens de verordening heel hoog zijn. Het College zal nog een besluit nemen over verlaging van de hoogte van deze leges en komt er dan nog mee terug bij de Raad.

Leefbaar Hilversum is het hier mee eens.

 

Het besluit dat nu door Raad is genomen om de bestemmingsplanprocedures op te gaan starten is het begin van nog veel meer te nemen besluiten over Monnikenberg.

Er komen dus nog veel beslispunten waarover de Raad zich in de komende jaren zal gaan buigen.

 

De eerste stap die nu gemaakt gaat worden is het maken van de MER (Milieu Effect Rapportage), die alle gevolgen van de realisatie van Monnikenberg gaat onderzoeken, bijv. de aantasting van de natuur, de afwikkeling van het verkeer, het parkeren en de vervuiling. Dit rapport zal zeer belangrijk zijn in de realisatie van plan Monnikenberg.

Verder zal er ook nog een beeldkwaliteitsplan worden gemaakt. Voor de bouw zal er ook de Provincie nog moeten meewerken omdat o.a. de bouwgrenzen zullen moeten worden opgerekt t.o.v. de huidige "rode contouren". 


Leefbaar Hilversum wil TerGooi Ziekenhuizen, Merem behandelcentrum (o.a. Heideheuvel en Trappenberg), de HPG groep en GNR een compliment maken voor de verantwoordelijke wijze waarop deze vier partijen samenwerken.

Ook wethouder Erik van der Want verdient een compliment voor de manier waarop hij het proces stuurt en begeleidt. Dat compliment werd dan ook raadsbreed uitgesproken.

 

Er zal nog veel moeten worden gedaan om het Zorgpark te gaan realiseren, zoals de financiering in daarvoor moeilijke tijden.

Leefbaar Hilversum kijkt uit naar 2018, want dat is het jaar dat het Zorgpark volgens de plannen klaar moet zijn en Hilversum en haar regio een fantastisch totaal medisch centrum zullen hebben gekregen.

 

 

Gerrit van der Waals & Henk Blok

Verkiezingsprogramma