welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Voorafgaand aan de reguliere raadsvergadering vond er een vergadering plaats van de commissie Economie & Bestuur over het reorganiseren van het Gewest Gooi en Vechtstreek.
Uitgangspunt is dat de verschillende gemeenteraden meer invloed gaan krijgen in het bestuur van het Gewest.
 
De meerderheid van de Raad in Hilversum wil dat, in tegenstelling tot het voorstel, er per gemeente een wethouder benoemd wordt in het bestuur in plaats van een burgemeester.
Argument is dat de Raad een wethouder politiek kan afrekenen c.q. ter verantwoording kan roepen dit is met een burgemeester niet mogelijk.

 
Burgemeester Broertjes is het hier niet mee eens en zal intern met Gewest overleggen. In november komt dit punt weer terug in de commissie.
Raad en burgemeester zijn het wel over eens dat de burgemeester van Hilversum voorzitter dient te blijven van het Gewest.
 
De grote vraag die zich aandiende tijdens de discussie, gesteld aan onze burgemeester, is natuurlijk of deze aanpassingen een voorbode zijn voor een grote gemeente Gooiland/Gooistad ….
 
 
Gerrit van der Waals
Verkiezingsprogramma