welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Terug naar overzicht

Ondanks dat ik een aantal goede gesprekken heb gevoerd over o.a. de Cocon en de Zuiderkerk, was de Dag van de Democratie toch vooral koud.

LH pleit voor een evenement in een ander jaargetijde en met een andere boodschap dan alleen verkiezingsretoriek en partijpropaganda. Zo kunnen we de vraag opwerpen hoe we de lokale politiek weer geloofwaardig kunnen maken en deze naar de mensen toe kunnen brengen. Als collectief van raad én gemeente. Dáár ligt nog een hele uitdaging.

Het is nu teveel een feestje van het college, griffie en die mensen die toch al politiek geïnteresseerd zijn.

Peter van Westing

Tijdens de vele gesprekken die ik voerde met onze burgers kwam steeds naar voren dat vele burgers het moelijk vinden om in contact te komen met de raadsleden van de verschillende partijen.
Via deze weg roep ik een ieder op om contact op te nemen met de kandidaten van Leefbaar Hilversum via de e-mailadressen die u hier vindt als u op het portret van het betreffende raadslid klikt. Wij zullen uw vragen en/of opmerkingen te allen tijde beantwoorden. Dit geldt natuurlijk ook voor vertegenoordigers van buurtverenigingen en andere groeperingen.
LH zal dit zeer op prijs stellen en niet alleen nu, zo vlak voor de verkiezingen. Ook na de verkiezingen zullen wij uw inbreng zeer op prijs stellen.
Ons motto voor nu en na de verkiezingen luidt dan ook: 'Leefbaar Hilversum komt naar u toe'.
Gerrit van der Waals

De kou was misschien de reden dat het niet druk was. De kramen van alle politieke partijen waren opgesteld in een lus met een smalle opening, waardoor het iets weg had van een vangnet. Het was daardoor niet zo aantrekkelijk voor burgers om daar naar binnen te gaan. Binnen de lus was het namelijk een drukte van jewelste met politici, de burgemeester en enkele wethouders én de griffie. Je kunt wel spreken van een klein politiek feestje. Ik kan mij voorstellen dat je dan als burger niet staat te popelen om daar tussen te gaan staan. Voor de innerlijke mens werd goed gezorgd want er was van alles: soep en rijkbelegde broodjes, koffie en Glühwein. Maar alle goede zorgen ten spijt, het lokte slechts enkele burgers.
Ik heb van tijd tot tijd achter de kraam van LH gestaan (dus buiten de lus) om de passanten een folder aan te bieden en een praatje aan te gaan. Slechts enkelen bleken geïnteresseerd in de politiek.
Zelf verwacht ik er meer van als we zelf met een kraam op de Groest staan, de komende vier zaterdagen!
 
Mirjam Kooloos
 
Wat was eigenlijk de doelstelling? De presentatie van Kieskompas? Het bepalen wie de kindvriendelijkste kraam had? Welke partij de leukste kinderliedjes kon zingen? Of toch weer een mogelijkheid voor het politieke establishment om te laten zien dat er kosten nog moeite zijn bespaard om te laten zien hoe we gemeenschapsgeld kunnen uitgeven?
Want dat het wat mag kosten straalde er weer vanaf: luxe broodjes (Glüh)wijn, diverse soepen, artiesten, bittergarnituur en ga zo maar door.
Prima om de Hilversummer af en toe te verwennen, maar ik kon mij niet aan de indruk onttrekken dat het toch voornamelijk een politiek feestje betrof; natuurlijk droegen de winterse omstandigheden en de opstelling van de kramen niet bij tot het gewenste succes, maar het zoveel beter gekund. Als je als gemeente je bewoners meer bij de politiek wilt betrekken zijn er toch betere mogelijkheden dan wat er afgelopen zaterdag is gepresenteerd?
Zorg voor een open opstelling, zodat de drempel zo laag mogelijk wordt voor de burgers. En kies een locatie die gemakkelijk toegankelijk is voor voetgangers (en dus niet op een niet-gestrooid fietspad!). De Groest is hier uitermate geschikt voor op een zaterdag, maar dan zullen die overbodige tierelantijnen wel geen plek kunnen krijgen, want dan staat alles naast elkaar.
Volgend jaar weer een DvdD? Prima, maar dan wel met een andere doelstelling: namelijk contact met de burger! Ik wil de gemeente dan ook adviseren hier eens kritisch naar te kijken bij een evaluatie en informatie in te winnen hoe dit anders kan. En dan natuurlijk niet via een extern organisatie-adviesbureau.
 
Martijn Benschop
 
Er was op de Dag der Democratie nog nooit zo'n eensgezindheid onder de politieke partijen.
Aaneengesloten was men bij elkaar gekropen op het pleintje, maar daardoor geen ruimte latend voor een ruime informatie aan de kiezer.
Het was één blok, waardoor de kiezer zowel links als rechts eromheen liep, een enkele flyeruitdeler vriendelijk toeknikkend.
Dus nooit meer zo.
Het geluk was er wel voor de domme organisatie: het wintersportweer was gelukkig aangenaam.
 
Ad Decker
Verkiezingsprogramma