welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Burgemeester Broertjes, de politie en het Openbaar Ministerie zien niets in door het Leefbaar Hilversum aangedragen idee het weekendarrangement in te voeren om raddraaiers in Hilversum aan te pakken.

De argumenten die Broertjes en de zijnen gebruiken zijn niet juist. Hilversum moet alle ter beschikking zijnde hulpmiddelen benutten om overlast van vooral jeugdigen aan te pakken en een van die hulpmiddelen is het weekendarrangement.

Dit arrangement houdt in dat bezoekers van vooral het centrum van Hilversum kunnen worden aangepakt door de politie. Dit houdt in dat als iemand op bijvoorbeeld vrijdagnacht overlast veroorzaakt en om 01.00 uur wordt aangehouden, pas in de loop van maandagochtend wordt vrijgelaten met een boete of zelfs een dagvaarding. Dit zou kunnen inhouden dat de desbetreffende persoon te laat op werk of school komt en dus iets uit te leggen heeft. Hier gaat een afschrikkende uitwerking van uit.
Het Intregaal Veiligheids Plan (IVP) 2011-2014  van Hilversum beoogt het verbeteren van veiligheid tijdens het uitgaan. Het weekendarrangement is er op gericht met name het uitgaansgeweld te voorkomen.
Het ontzeggen van de toegang tot horecazaken brengt juist de ellende op straat: omdat deze lieden niet naar binnen kunnen, gaan zij dus overlast veroorzaken op straat en dat willen wij juist tegengaan.
Leefbaar Hilversum denkt dat deze vorm van overlastbestrijding een welkome aanvulling van het huidige beleid zou zijn.Uitgaan moet vooral leuk blijven ...


De Nationale Politie wordt eerdaags ingevoerd en in de nieuwe regio Midden Nederland zijn er diverse gemeenten (Amersfoort) die wel het weekendarrangement hebben ingevoerd.

Broertjes’ argumentatie dat de Hoge Raad in enkele gevallen zijn twijfels heeft uitgesproken over het weekend arrangement, hebben betrekking op de ten laste legging en het onderzoek.
Een verdachte mag 2 keer 24 uur worden vast gehouden zonder ten laste legging.
U kunt op www.meteenzitten.nl kijken wat het weekendarrangement precies inhoudt.
 
Gerrit van der Waals
Verkiezingsprogramma