welkom op leefbaarhilversum.nl

Actueel

Voor 2012 werd een dreigend tekort van 1 miljoen door aanvullende grotendeels boekhoudkundige maatregelen omgezet in een sluitende begroting.

Het resultaat zal nu volgens de 2e tussentijdse rapportage voornamelijk door een voor ons onverwachte winstneming van e. 4,4 mln. omslaan in een plus.

2013 zal financieel weer een moeilijk jaar gaan worden. de begroting was weer alleen sluitend te krijgen door incidentele maatregelen.

Structureel is er nog niet echt sprake van een ombuiging. De totale lasten en de overhead worden nauwelijks lager en de besparing op personeelskosten en op formatieplaatsen valt erg tegen door de nieuwe cao.

vraag: een groot aantal formatieplaatsen vervalt pas in 2015. kan dat vervallen van formatieplaatsen vooral i.v.m. de grotere Rijks bezuinigingen niet eerder, d.w.z. nog in deze collegeperiode , uiterlijk in 2014? b+w hebben al gemeld dat deze nieuwe bezuinigingen ook effect op de organisatie zullen hebben.

vraag: er komt volgens b+w ook een formatiereductie op de managementniveaus. op welke niveaus en hoeveel wordt bespaard per functiegroep? graag nog zo nodig schriftelijk beantwoorden.


Het kost moeite om de 3e bezuinigingsronde helemaal in te vullen en de a.s. ingrijpende
4e bezuinigingsronde i.v.m. de verdere rijks bezuinigingen zal dus ook noodzakelijk worden.

De schulden en de rentelasten nemen structureel toe en er gebeurt nog niets concreets om de groei hier om te buigen, dat komt pas na het vertrek van dit college. Dat betreuren wij. het is ook in strijd met het collegeprogramma.

Wat voor Leefbaar Hilversum verreweg het belangrijkste item is, is de grondportefeuille,  daarin schuilen nog grote risico’s die nog niet voldoende door B+W in kaart zijn gebracht.

Wij maken ons vooral zorgen om Anna’s Hoeve.

Uit de marktconsultatie blijkt o.a. dat marktpartijen de grondprijs te hoog en de woningdichtheid te groot vinden.

Dat hebben wij ook steeds gemeld. Vast staat wel dat als de Gemeente met de marktpartijen meegaat dat de Gemeente een hoop geld gaat schelen in de berekeningen.

Daardoor wordt het projectrisico ook veel groter en de kans op een minimaal kostendekkende grondverkoop veel kleiner.

De aangekondigde ingrepen van de nieuwe regering in de woningmarkt zal nog een extra negatief effect hebben op de verkoopprijzen en verder hebben de rekenkamer, de accountant en onze eigen rekeningencommissie hun zorgen uitgesproken over de projectrisico’s en het management daarvan.

voorstel: Wij stellen voor dat een extern onafhankelijk onderzoeksbureau de grondportefeuille gaat doorlichten op de huidige en te verwachten nieuwe marktrisico’s.

Bezinnen voor we echt gaan beginnen is ons devies. Dat geven wij het college en de raad oprecht mee.

Wij stellen voor om nog voor het kerstreces een bot-overleg te hebben met alle gegevens op tafel en met de wethouder erbij. het onderwerp kan dan o.a. zijn de aan de hand van de marktconsultatie aangepaste grex. en er moet tussen de raad en B+W worden vastgesteld wat nu eigenlijk echt geheim moet zijn.

Leefbaar Hilversum is erg voor zo min mogelijk geheimzinnigheid.

De openbare bespreking in de raad wordt nu nog erg beperkt omdat de raadsleden een en ander niet volledig uit kunnen spreken. Daardoor wordt de besluitvorming in de raad en het inzicht van de Hilversummers in dit riskante project erg beperkt.

Leefbaar Hilversum is dus voor een opschorting van dit project tot de woningmarkt weer gaat aantrekken. Dat zal vast wel een keer gaan gebeuren.

De doorlopende rentelasten worden dan t.z.t. ruim goed gemaakt door de dan gestegen woningprijzen.

Het is tonnen verliezen om miljoenen te winnen.

Het aanbesteden van de grondzuivering voor het gehele terrein is een kost die rente kost en veel te ver voor de baat uitgaat.

Dat moet dus niet gebeuren.

De noodzaak voor een verbeterd financieel beheer staat voor Leefbaar Hilversum wel vast.

Het college zal in maart/april a.s. nieuwe zoekrichtingen moeten aangeven voor verdere bezuinigingen.

Wij vragen B+W om ook de in de brief van 18 juli j.l. de uitkomsten van de genoemde drie projecten i.v.m. de schuldenverlaging bij deze nieuwe bezuinigingsronde te betrekken.

Dat zijn: projecten meer in de pps- sfeer doen, scholenbouw privatiseren en meer vastgoed verkopen.

De twee kantoorvilla’s en de vier genoemde schoolgebouwen zouden eerder in 2013 moeten worden verkocht.

Verkiezingsprogramma